PROMUJEMY IDEĘ ZADRZEWIEŃ I GIS-u - broszura pt. "Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym - czyli co młody przyrodnik wiedzieć powinien" GOTOWA!
Wiadomość, opublikowana 07-01-2016

Jednym z efektów realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców pn. „Stymulujemy geo- i bioróżnorodność. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika.” jest informator opracowany przez zespół Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych UAM i licealistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie.

Publikacja wydana w Wydawnictwie Naukowym UAM w zwięzły sposób prezentuje uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze wynikające z funkcjonowania sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym. Odnosi się również do możliwości zastosowania środowiska GIS przy modelowaniu przestrzeni przyrodniczej poddawanej silnej antropopresji. Zapraszamy do pobrania pliku pdf z informatorem.


Informację wprowadził/a: Maciej Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.