Mapa Ginącego Świata - Projekt z NFOŚiGW
Wiadomość, opublikowana 07-07-2016

Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych (WPBIP) wzięła udział w realizacji projektu związanego z kampanią edukacyjno-informacyjną "Ginące gatunki", realizowanego przez firmę Banzai i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra.

Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych (WPBIP) wzięła udział w realizacji projektu związanego z kampanią edukacyjno-informacyjną "Ginące gatunki", realizowanego przez firmę Banzai i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach grantu powstały 4 filmy prezentujące nielegalne i niekontrolowane pozyskiwanie zwierząt i roślin w celach gospodarczych. WPBIP brała udział przy realizacji odcinka na Madagaskarze (scenariusz i konsultacje naukowe), który dotyczył nielegalnego pozyskiwania drewna z rodzaju Dalbergia i Diospyros oraz wpływu procederu na degradację przyrody na czerwonej wyspie.

Szczegółowe informacje i dostęp do filmów znajdują się na stronie: http://ginacegatunki.pl/https://www.nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,382,emisja-cyklu-filmow-dokumentalnych-mapa-ginacego-swiata-juz-w-marcu-2016-r-.html

Informację wprowadził/a: Maciej Nowak