V Forum BioGIS - konferencja naukowa i warsztaty - Teledetekcja w badaniach flory i roślinności
Wiadomość, opublikowana 17-10-2016

Wydział Biologii UAM i Esri Polska zapraszają do uczestnictwa w V Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej.

Wydział Biologii UAM i Esri Polska zapraszają do uczestnictwa w V Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Konferencja połączona z warsztatami odbędzie się w dniach 19-20 października 2016 r. w budynku Collegium Biologicum UAM, Kampus Morasko w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych'. Zapisy trwają do 10 października br. Program szczegółowy konferencji oraz streszczenia wystąpień dostępne są w załączonych plikach PDF oraz na stronie konferencji: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis


Informację wprowadził/a: Maciej Nowak