VI Forum BioGIS - GIS w badaniach aerobiologicznych
Wydarzenie, rozpoczyna się 03-06-2017

Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych na Wydziale Biologii UAM oraz Esri Polska zapraszają do uczestnictwa w VI Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej.

W ramach VI Forum BioGIS zaplanowano cykl warsztatów, które odbędą się w dniu 3 czerwca 2017 r. w budynku Collegium Biologicum UAM, Kampus Morasko w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Narzędzia GIS i źródła danych w modelowaniu rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników grzybów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://biogis.amu.edu.pl/biogis/forum-biogis

Informację wprowadził/a: Maciej Nowak