GIS w OOS - IV Forum Biogis - konferencja i warsztaty
Wiadomość, opublikowana 26-08-2015
Wydział Biologii UAM, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Esri Polska zapraszają do uczestnictwa w IV Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Konferencja połączona z warsztatami odbędzie się w dniach 28-29 października 2015 r. (UWAGA! zmiana terminu konferencji) w budynku Collegium Biologicum UAM, Kampus Morasko w Poznaniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: 'Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko'.

Zagadnienia szczegółowe IV Forum BioGIS (bloki tematyczne):
 • stan prawny w zakresie pozyskiwania i użycia danych przestrzennych w OOS, prawny zakres składowych raportów OOS;
 • stan aktualny w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu strategicznych OOS;
 • stan aktualny w zakresie wykorzystania (lub braku) danych przestrzennych i analiz GIS w opracowywaniu OOS dla inwestycji liniowych i powierzchniowych (OZE, komunikacja, przemysł, rolnictwo, leśnictwo, inwestycje wodne);
 • ustawa krajobrazowa i OOS, a zakres i standard danych przestrzennych w identyfikacji i waloryzacji krajobrazów;
  źródła i metody pozyskiwania danych na potrzeby OOS;
  narzędzia GIS w analizach przestrzennych na potrzeby OOS (m. in. waloryzacja przyrodnicza, ocena stopnia kolizji, kompensacja przyrodnicza);
 • próby standaryzacji danych dla OOS;

W ramach IV Forum przewidziano sesje naukowe i posterowe oraz przeprowadzenie warsztatów pn. „Potencjał Lotniczego Skaningu Laserowego (ALS) i zobrazowań hiperspektralnych w pozyskiwaniu informacji dla OOS”.

Drugiego dnia Forum przewidziano warsztaty informatyczne skupione wokół dwóch zagadnień na dwóch poziomach zaawansowania:
 • Modelowanie 3D potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem danych LiDAR oraz narzędzi geoprzetwarzania (GIS). grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)
 • Podstawy analizy danych hiperspektralnych (wskaźniki roślinności) – detekcja gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych w parkach narodowych. grupa początkująca (4 godz.) i średnio zaawansowana (4 godz.)

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów (20 min.) lub zaprezentowaniem posteru proszone są o przesyłanie streszczeń (elektronicznie na adres: mcnowak@amu.edu.pl) do 30 września 2015 r. Streszczenie powinno zawierać zwięzły opis wystąpienia (do 500 słów, interlinia pojedyncza, format A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.). W ramach konferencji, w oparciu o przygotowane referaty i postery, przewidziano wydanie monografii - podręcznika dobrych praktyk GIS w OOS.

Uczestnictwo w IV Forum BioGIS jest płatne i wynosi 250 złotych (w tym udział w bankiecie, nocleg we własnym zakresie). Wpłaty prosimy wykonywać do 15 października 2015 r. na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu należy wpisać /K00000390/

Osoby wygłaszające referat są zwolnione z opłaty konferencyjnej. Natomiast osoby prezentujące postery wnoszą opłatę w wysokości 150 złotych. Zwolnieniem z opłaty konferencyjnej objęci są również studenci i doktoranci.

Ostateczny termin rejestracji konferencyjnej i warsztatowej to 15 października 2015 r.

Rejestracja możliwa jest w oparciu o stronę:

http://www.biol2.amu.edu.pl/biogis/


Komunikat III do pobrania:


Informację wprowadził/a: Maciej Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.