IV Forum BioGIS
Wiadomość, opublikowana 13-11-2015

W dniach 28 - 29 października 2015 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się już IV Forum BioGIS, konferencja i warsztaty poświęcone wykorzystaniu technologii GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną.

Tegoroczna edycja była poświęcona wykorzystaniu narzędzi analitycznych i danych przestrzennych w Ocenach Oddziaływania na Środowisko. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Esri Polska i firmę MGGP Aero, która była partnerem technologicznym IV Forum. Uroczystego otwarcia Forum dokonał dziekan Wydziału Biologii Bogdan Jackowiak oraz wicedyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Andrzej Dziura. Podczas sześciu sesji referatowych przedstawiono łącznie 32 prezentacje. Pierwszego dnia przeprowadzono również godzinny panel dyskusyjny związany z tematyką standaryzacji analiz przestrzennych i doboru danych w procedurach OOS. Drugiego dnia odbyły się warsztaty komputerowe w zakresie modelowania 3D przy lokalizacji elektrowni wiatrowych (Esri Polska, wind-hydro, ProGea) oraz detekcji roślinności przy użyciu obrazów hiperspektralnych (MGGP Aero). Łącznie w warsztatach wzięło udział 80 osób, natomiast w całym IV Forum BioGIS ponad 150.

Informację wprowadził/a: Maciej Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.