Kontakt

 

 

Zapytania prosimy kierować pod adres:

dr Paweł Bogawski, Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych, Wydział Biologii UAM

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

tel. 61 829-56-13, e-mail: bogawski@amu.edu.pl