Opłata konferencyjna

 

Uczestnictwo w VII Forum BioGIS jest płatne i wynosi 250 złotych. W cenie znajdują się materiały konferencyjne, dwa obiady, przerwy kawowe oraz udział w bankiecie 6 grudnia. Osoby wygłaszające referat są zwolnione z opłaty konferencyjnej. Natomiast osoby prezentujące postery wnoszą opłatę w wysokości 100 złotych. Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są także studenci i doktoranci. Wpłat prosimy dokonywać do 15 listopada 2018 r. na konto bankowe UAM:

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

w tytule przelewu należy wpisać /K00000390/

 

W tytule przelewu prosimy o dopisanie nazwiska uczestnika.