Terminy

 


- 15 października 2018 r. – przesyłanie abstraktów

- 15 listopada 2018 r. – ostateczny termin rejestracji konferencyjnej i warsztatowej

- 15 listopada 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej