Zgłaszanie referatów i posterów

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów (20 min.) lub zaprezentowaniem posteru proszone są o przesyłanie streszczeń do 15 października 2018 r. na adres: gudowicz@amu.edu.pl. Streszczenie powinno zawierać zwięzły opis wystąpienia (do 500 słów, interlinia pojedyncza, format A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.). W oparciu o wygłoszone referaty zaplanowano wydanie anglojęzycznej monografii.