Zgłaszanie referatów i posterów

 

Podczas sesji AEROBIOLOGIA PRZESTRZENNA, w ramach Sympozjum Aerobiologicznego, zaprezentować można: 1) pełne wystąpienia (15 minut), lub 2) krótkie komunikaty (5 minut). W celu szerszego upowszechniania wyników sympozjum, streszczenia należy przygotować w języku angielskim. Planuje się ich opublikowanie w czasopiśmie Biodiversity: Research and Conservation. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania streszczeń znajdują się na stronie internetowej Sympozjum. Streszczenia wystąpień prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2017 roku na adres: mcnowak@amu.edu.pl

 

 

Szczegółowe informacje o Sympozjum znajdują się pod adresem:

http://paero-konferencja.home.amu.edu.pl