Konsultacje

Dyżury i konsultacje:

- dr Paweł Bogawski - czwartki godz. 9.00-11.00

- dr Maciej Nowak - wtorki godz. 13.00-15.00


   Konsultacje w zakresie możliwości wykorzystania GIS i Teledetekcji w badaniach nad różnorodnością biotyczną, problemów technicznych w funkcjonowaniu programów GIS, formułowania metod badawczych opartych o środowisko GIS, sposobów wykorzystania zakupionych/otrzymanych danych przestrzennych (w tym obrazów lotniczych i satelitarnych oraz produktów LiDAR), a także doskonalenia umiejętności zdobytych na zajęciach dydaktycznych.