Kontakt

adres: 

Wydziałowa Pracownia Biologicznych Informacji Przestrzennych

ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań


tel.: +48 61 829-56-13; fax.: +48 61 829-57-50

e-mail: wpbip@amu.edu.pl