Narzędzia GIS

   Na Wydziale Biologii UAM i Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych wykorzystywane jest oprogramowanie ArcGIS w ramach licencji SITE.

 8

   Do programów GIS typu Open Source, które wykorzystywane są na Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych należą QGIS oraz SAGA GIS.