Granty i projekty

W ramach Wydziałowej Pracowni Biologicznych Informacji Przestrzennych realizowane są zadania oraz projekty badawcze. Należą do nich między innymi:

 

1. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców - "Stymulujemy geo- i bioróżnorodonść. Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika." kierownik projektu dr Maciej Nowak;

 

2. Opracowanie baz danych  przestrzennych rozmieszczenia bezkręgowców w Polsce;

 

3. Ocena liczebności i rozmieszczenie populacji ślimaka winniczka (/Helix pomatia/ L.) na terenie województwa podlaskiego. Projekt realizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku;

 

4. Ocena liczebności i rozmieszczenia ślimaka winniczka na terenach dotychczasowego pozyskiwania z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego III etap badań. Kontynuacja projektu realizowanego w latach 2009-2010 na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

 

5. Projekt pn.: Plan wsparcia różnorodności biologicznej dla Zakładu Górniczego Kujawy w Bielawach Lafarge Cement S.A. 2016-2017, kierownik projektu prof. UAM Julian Chmiel;

 

6. Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka na terenie województwa dolnośląskiego. Umowa nr 35.2016 [5/2016/DN i PK/UAM z 20 kwietnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przetarg na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu; kierownik projekty Jerzy Błoszyk; data rozpoczęcia: 20.04.2016; data zakończenia: 31.10.2016;


7. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia) na terenie wszystkich gmin województwa lubuskiego, w oparciu o badania terenowe przeprowadzone w roku 2016 oraz wiedzy eksperckiej. Umowa WOF I 023.15.2016 [Nr 7/2016/Dniał/UAM]. Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.; kierownik projekty Jerzy Błoszyk; data rozpoczęcia: 20.04.2016; data zakończenia: 31.11.2016;


8. Ocena liczebności i rozmieszczenia populacji ślimaka winniczka na terenie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego, z perspektywą na kolejny rok. Umowa Nr 20/ZP/2016 z dnia 27.10.2016. Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; kierownik projektu Jerzy Błoszyk; data rozpoczęcia: 27.10.2016; data zakończenia: 31.10.2016;

 

Zespół Biogis wspomaga realizację rozpraw doktorskich:

1. "Wpływ uwarunkowań mikroklimatycznych na dynamikę liczebności metapopulacji ślimaka winniczka (/Helix pomatia/ L.)" (projekt realizowany w ramach Środowiskowych Studiów Doktoranckich), mgr Tomasz Kalinowski, doktorant w Zakładzie Zoologii Ogólnej, Wydział Biologii UAM;

2. "Ekologiczne i biofizyczne efekty transportu zasobów w zależności od długości połączeń w sieci rośliny klonalnej." doktorski projekt badawczy Martyny Dominiak (Zakład Taksonomii Roślin) pod kierunkiem dr hab. Marleny Lembicz;

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.