Publikacje

Nowak M., Pędziwiatr K., 2018, Modeling potential tree belt functions in rural landscapes using a new GIS tool. Journal of Environmental Management, 217:315-326, doi: 10.1016/j.jenvman.2018.03.118

 

Grewling Ł., Jenerowicz D., Bogawski P., Smith M., Nowak Małgorzata, Frątczak A., Czarnecka-Operacz M., 2018, Cross-sensitization to Artemisia and Ambrosia pollen allergens in an area located outside of the current distribution range of Ambrosia. Advances in Dermatology and Allergology, XXXV (1): 83-89

 

Grewling Ł., Nowak Małgorzata, Szymańska A., Kostecki Ł., Bogawski P., 2018, Temporal variability in the allergenicity of airborne Alternaria spores. Medical Mycology, 0, 1-9, doi: 10.1093/mmy/myy069

 

Bogawski P., Grewling Ł., Jackowiak B., 2018, Predicting the onset of Betula pendula flowering in Poznań (Poland) using remote sensing thermal data. Science of The Total Environment, 658: 1485-1499, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.295

 

Sojka M., Siepak M., Pietrewicz K., 2018, Concentration of rare earth elements in surface water and bottom sediments in lake Wadąg, Poland. Journal of Elementology, 24(1): 125-140.
doi: 10.5601/jelem.2018.23.2.1648

 

Nowak M., 2018, Zastosowanie danych ALS do szacowania wybranych parametrów roślinności na terenie górnictwa odkrywkowego – zalety i wady. Roczniki Geomatyki, tom XVI, zeszyt  3(82), 247-262

 

Nowak M., Pędziwiatr K., 2018, Dataset and GIS toolbox for modeling potential tree belt functions. Data in Brief, 2018, 20, 326-332, doi: 10.1016/j.dib.2018.08.005

 

Nowak M. (red.), 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Podręcznik dobrych praktyk. Wydawnictwo UAM, Poznań

PLIKI PDF Z ROZDZIAŁAMI PUBLIKACJI DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

Kaczmarski M., Kaczmarek J. M., Pędziwiatr K., Konieczna P. 2017. Atlas Płazów Poznania, Przegląd Komunalny, 2, s. 55-58

 

Achtenberg K., Antkowiak M., Cygan A., Konieczna P., Nowak M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2013, Mapa sozologiczna w lokalnych badaniach przekształceń środowiska przyrodniczego, Geomatyka i inżynieria, PWSTE Jarosław, s. 27-50

 

Błoszyk J., Kalinowski T., Szybiak K., Nowak M., Napierała A., 2015, Metapopulations of the Roman snail (Helix pomatia L.) analysed with GPS system, [w:] The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań

 

Kosicki, J., Stachura, K., Ostrowska, M., Rybska, E., 2015. Complex species distribution models of Goldcrests and Firecrests densities in Poland: Are remote sensing-based predictors sufficient? Ecol. Res. 30: 625–638. doi:10.1007/s11284-015-1263-5

 

Nowak M. (red.), 2015, The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań

PLIKI PDF Z ROZDZIAŁAMI PUBLIKACJI DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

Nowak M. (red.), Pędziwiatr K., Konieczna P., Antkowiak M., 2015, Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym - czyli co młody przyrodnik wiedzieć powinien. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

PLIK PDF DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

Nowak M., Achtenberg A., Antkowiak M., Konieczna P., Męczekalska M., Pędziwiatr K., Stachura K., 2013: Mapa sozologiczna obszaru Moraska, Kalejdoskop GIS, TOM II, Kalinowska-Szymczak Agnieszka, Warszawa, Esri Polska, s. 92-93

 

Nowak M., Kaczmarek J., Kaczmarski M., Pędziwiatr K., Konieczna P., Jakubowska A., 2014, Płazy w mieście – studencki projekt badawczy, Kalejdoskop GIS, TOM III, Kalinowska-Szymczak Agnieszka, Warszawa, Esri Polska, s. 86-87

 

Nowak M., Kijowski A., Stachura-Skierczyńska K., Antkowiak M., 2015, Inwentaryzacja zadrzewień - klasyczne metody terenowe, a nowoczesne technologie teledetekcyjne. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXXIX, 71-78

 

Pędziwatr K., Konieczna P., Stachura K., Antkowiak M., Meissner M., The sozological database as a basis for natural studies of the biodiversity on the Morasko area, [w:] Nowak M. (red.), The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2015, s. 75 - 83

 

Stachura-Skierczyńska K., 2015. Use of forest inventory data for the assessment of forest biological value – Poland as an example. [w:] Nowak M. (red.), The scientific, technological and legal background in the creating integrated databases of biotic elements. Wydawnictwo UAM, Poznań

 

Stachura-Skierczyńska K., Kosiński Z. 2014. Evaluating habitat suitability for the middle spotted woodpecker using a predictive modelling approach. Ann. Zool. Fennici 51: 349-370

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.