Dydaktyka

   Na Wydziale Biologii realizowane są przedmioty, w ramach których przekazuje się studentom umiejętności wykorzystania technik gisowych i teledetekcyjnych w pracach inwentaryzacyjnych, waloryzacyjnych oraz analitycznych, związanych z różnorodnością biologiczną, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Rozpoczęto również kształcenie studentów z podstaw GIS na specjalności "Nauczanie biologii".

 Należą do nich:

- Systemy Informacji Geograficznej w ochronie środowiska

(prowadzący: prof. Zbigniew Zwoliński (WNGiG), dr Maciej Nowak,
dr Paweł Bogawski)

- Bazy danych o środowisku przyrodniczym

(prowadzący: prof. Jerzy Błoszyk, dr hab. Marek Kasprowicz, dr Barłomiej Gołdyn, dr Maciej Nowak)

- Projekty i plany ochrony przyrody

(koordynator: prof. dr hab. Aleksander Winiecki, prowadzący: prof. UAM dr. hab. Julian Chmiel, dr Maciej Nowak)

Oceny oddziaływania na środowisko

(prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, dr Maciej Nowak)

- GIS w nauczaniu biologii i przyrody

(prowadzący: dr Maciej Nowak)

- Zrównoważony rozwój 

(prowadzący: prof. UAM dr hab. Maria Wojterska, dr hab. Marek Kasprowicz, dr Maciej Nowak)

-Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej

(prowadzący: dr Maciej Nowak, dr Paweł Bogawski)

- Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w ekologii organizmów i populacji

           (prowadzący: dr Maciej Nowak, dr Paweł Bogawski)

Programy rolno-środowiskowe

           (prowadzący: prof. UAM dr hab. Julian Chmiel, dr Paweł Bogawski)

- GIS w badaniach różnorodności biologicznej (PhD)

            (prowadzący: dr Maciej Nowak, dr Paweł Bogawski)

- Geografia w nauczaniu biologii i przyrody

  (prowadzący: dr Maciej Nowak, dr Paweł Bogawski)

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.