Współpraca

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych współpracuje z wieloma jednostkami Wydziału Biologii UAM w zakresie badań naukowych i kształcenia (wymiernym efektem są m.in. wspólne publikacje).

Pracownicy Laboratorium zapraszają na konsultacje i do współpracy w zakresie:

  • możliwości wykorzystania GIS i Teledetekcji w badaniach naukowych i w zajęciach dydaktycznych,
  • możliwości pozyskania obrazów RGB i multispektralnych przy użyciu drona,
  • rozwiązywania problemów technicznych w funkcjonowaniu programów GIS,
  • formułowania ścieżek analitycznych opartych o narzędzia geoinformatyczne,
  • dostępu do danych przestrzennych (w tym obrazów lotniczych i satelitarnych oraz danych LiDAR).

Współpraca: dr Paweł Bogawski