Sekcja BioGIS KNP zaprasza

Sekcja BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM, przy wsparciu Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych, zaprasza studentów do udziału w IX edycji Szkoły GIS dla Przyrodników, która odbędzie się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniach 19 – 22 października 2023 r. Po więcej szczegółów zapraszamy do lektury plakatu oraz do kontaktu z Kierowniczką Sekcji BioGIS Natalią Zając z V roku kierunku Ochrona środowiska.

Zaproszenie na otwarte warsztaty GIS

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych zaprasza studentów i pracowników na otwarte warsztaty GIS, które odbędą się na Wydziale Biologii. Warsztaty będą poświęcone obsłudze oprogramowania ArcGIS Pro – następcy ArcMap. Jeśli jesteście zainteresowani odkrywaniem potencjału systemów informacji geograficznej w badaniach przyrodniczych, to spotkanie jest idealnym miejscem dla Was. Szczegóły wydarzenia znajdują się w załączonym plakacie.

Poszukiwani Wolontariusze !

Od początku 2023 nasz zespół realizuje projekt z Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt. Określenie rzeczywistej ekspozycji na alergenne ziarna pyłku i zarodniki grzybów w gradiencie miasto – obszary wiejskie. W projekcie wykonujemy pomiary stężenia ziaren pyłku i zarodników grzybów w okolicy Kampusu UAM Morasko. Jeśli dysponujesz wolnym czasem (godziny/dni) w drugiej połowie maja lub w czerwcu i chcesz pomóc w dostarczeniu przełomowych danych o stężeniu ziaren pyłku zarodników grzybów na poziomie tzw. „nosa alergika”, zerknij na plakat poniżej po więcej informacji. Ogólne streszczenie projektu jest dostępne na stronie NCN (https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/539179-pl.pdf).

Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta

W połowie roku 2022 nasz zespół uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) dla projektu pt. Określenie rzeczywistej ekspozycji na alergenne ziarna pyłku i zarodniki grzybów w gradiencie miasto – obszary wiejskie. W projekcie zaplanowano udział doktoranta, którego główne zadania będą dotyczyć zdalnego wykrywania roślin alergennych na podstawie materiałów teledetekcyjnych w tym zdjęć satelitarnych i z drona, a także danych LiDAR. Ogólny opis projektu jest dostępny na stronie NCN (https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/539179-pl.pdf). Więcej informacji można uzyskać w załączonym pliku z ofertą pracy w projekcie, lub w ofercie pracy zamieszczonej na stronie NCN (https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191523)

————————————————————————————————————–

Zapisy na warsztaty GIS/Teledetekcja roślinności

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w warsztatach „Obserwacje zmian fenologicznych roślinności na zdjęciach z drona i z satelity”, które przygotowali i poprowadzą studenci z Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM. Warsztaty odbędą się 28 lutego 2022 r. Pozostałe informacje szczegółowe znajdują w załączonym plakacie. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do zapisów pod adresem kacsob1@amu.edu.pl !

Licencja ArcGIS na Wydziale Biologii UAM

Od 1 lutego 2022 r. Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych prowadzi dystrybucję rocznej licencji ArcGIS i ArcGIS Pro na Wydziale Biologii UAM. Osobą odpowiedzialną za oprogramowanie na Wydziale Biologii jest Maciej Nowak. Zapotrzebowanie na klucze instalacyjne prosimy kierować na adres wpbip@amu.edu.pl. Warunki licencji upoważniają pracowników i studentów Wydziału Biologii do pobierania kluczy instalacyjnych zarówno na komputery służbowe oraz prywatne. Zapraszamy do korzystania z pakietu aplikacji ArcGIS!

GIS Day 2021 już za kilka dni

GIS Day to coroczne międzynarodowe święto użytkowników systemów informacji geograficznej (GIS). Wydarzenie zrzesza studentów, naukowców, uczniów, pasjonatów GIS, przedsiębiorców wdrażających GIS w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki. Celem GIS Day jest popularyzacja oraz rozszerzenie wiedzy na temat systemów informacji geograficznej i wykorzystania ich w różnych dziedzinach nauki i technologiach informacyjnych oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia tych systemów w działaniach administracyjno-społecznych i gospodarczych.

Tegoroczny GIS Day (17-18 listopada) będzie wyjątkowy z dwóch powodów:

  1. Po raz pierwszy GIS Day jest organizowany we współpracy kilku poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Urząd Statystyczny w Poznaniu, Wielkopolski Park Narodowy oraz lokalne firmy związane z GIS-em. Stąd honorowy patronat nad GIS Day 2021 objęli wspólnie prof. dr. hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Tegoroczne wydarzenie GIS Day 2021 odbędzie się w wersji zdalnej – prelekcje zaproszonych gości oraz warsztaty będą transmitowane na żywo na platformie MS Teams oraz YouTube w dniach 17-18 listopada 2021 r.

Bieżące informacje o GIS Day Poznań 2021 można obserwować na stronie http://gisday.amu.edu.pl/, na Facebooku: https://www.facebook.com/GISdayPoznan/ oraz https://www.facebook.com/events/1577822419253272/.

PROGRAM

https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/272551/Program-konferencji-GIS-Day-Poznan-2021.pdf

LINK DO GIS DAY NA ŻYWO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alsV5igDftHUMJ44wgUaa_iMKPQ0BuVbrLS1M24y59Pg1%40thread.tacv2/1636492919911?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22da8a8e86-5f82-409f-97eb-1ea824370c44%22%7d

Nauka obywatelska: Akcja ‚Nie-boska ambrozja’

W dniach 8-25 września br. przeprowadzona zostanie akcja społeczna pod nazwą ‚Nie-boska ambrozja’. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie mapy występowania roślin alergennych z rodzaju ambrozja (Ambrosia sp.) w Poznaniu oraz przygotowanie raportu o zagrożeniu alergologicznym, którego źródłem są ziarna pyłku wytwarzane przez ambrozję.

Przedsięwzięcie obejmuje trzy etapy:

– Webinarium pt. ‚Nie-boska ambrozja w Poznaniu: razem tworzymy mapę występowania najbardziej alergennej rośliny świata’; 8 września br. o godz. 16.00. Link do webinarium: link

– Poszukiwanie i kartowanie stanowisk ambrozji w Poznaniu z udziałem społeczeństwa, przy wykorzystaniu systemu AMUNATCOLL IT; 9-25 września br. Bliższe informacje na temat tej akcji można znaleźć na stronie AMUNATCOLL: link

– Przedstawienie Władzom m. Poznania rekomendacji dotyczących ograniczenia zagrożenia alergologicznego powodowanego przez ambrozję; 30 września br.

Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji – B. Jackowiak, Ł. Grewling i M. Nowak