Sekcja BioGIS KNP

Pracownicy Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych sprawują opiekę nad sekcją studencką BioGIS, która jest częścią Koła Naukowego Przyrodników na Wydziale Biologii UAM. W ramach sekcji odbywają się spotkania warsztatowe oraz wyjazdy terenowe oraz konferencyjne i szkoleniowe. Ich terminy ustalane są na bieżąco. Zainteresowani udziałem w warsztatach lub zapisaniem się do sekcji proszeni są o przesłanie informacji na adres kierowniczki sekcji – studentki kierunku Ochrona Środowiska Natalii Zając: natzaj1@st.amu.edu.pl. Opiekunem naukowym sekcji BioGIS jest dr Maciej Nowak.

Zapraszamy również do odwiedzin profilu Sekcji BioGIS na facebook’u, który dostępny jest pod adresem: 

https://www.facebook.com/sekcjaBiogis