Historia Forum BioGIS

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych jest organizatorem cyklu konferencji i warsztatów komputerowych Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, które od 2012 roku odbywa się na Wydziale Biologii UAM. Głównym celem Forum jest wymiana doświadczeń między nauką i praktyką, a także popularyzacja wiedzy na temat rozwoju i zastosowań narzędzi geoinformatycznych oraz zasobów danych przestrzennych w naukach biologicznych. Dotychczas pracownicy Laboratorium zorganizowali siedem edycji Forum:

I Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Źródła danych przestrzennych i wykorzystanie GIS w badaniach nad różnorodnością biologiczną, 1 marca 2012 r., współorganizator: Esri Polska

II Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Uwarunkowania naukowe, technologiczne i prawne w budowaniu baz danych przyrody ożywionej, 9 – 10 października 2013 r., współorganizatorzy: Esri Polska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, honorowy patronat Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

III Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Narzędzia GIS w edukacji ekologicznej – precyzyjny sposób pozyskiwania i analizowania informacji o środowisku przyrodniczym, 24 – 26 października 2014 r., współorganizatorzy: Esri Polska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

IV Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w Ocenach Oddziaływania na Środowisko, 28 – 29 października 2015 r., współorganizatorzy: Esri Polska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, MGGP Aero

V Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Teledetekcja i narzędzia GIS w badaniach różnorodności flory i siedlisk przyrodniczych, 19 – 20 października 2016 r., współorganizatorzy: Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D

VI Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Narzędzia GIS i źródła danych w modelowaniu rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników grzybów, 3 czerwca 2017 r., współorganizatorzy: Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D

VII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Użytkownik GIS autorem własnych rozwiązań do zastosowań środowiskowych, 21 – 22 marca 2019 r., współorganizatorzy: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Esri Polska, MGGP Aero, ProGea 4D, GIS Support, NaviGate

VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej, Transformacja historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych, 29 – 30 listopada 2023 r.