Kształcenie

Na Wydziale Biologii realizowane są przedmioty, w ramach których studenci nabywają umiejętności pracy z narzędziami geoinformatycznymi i teledetekcyjnymi. Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych wspomaga realizację następujących modułów:

 • Systemy Informacji Geograficznej w ochronie środowiska
 • Bazy danych o środowisku przyrodniczym
 • Projekty i plany ochrony przyrody
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Zrównoważony rozwój 
 • Teledetekcja i narzędzia GIS w pozyskiwaniu informacji przyrodniczej
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w ekologii organizmów i populacji
 • Programy rolno-środowiskowe
 • GIS w badaniach różnorodności biologicznej (PhD)
 • Geografia w nauczaniu biologii i przyrody
 • Exploring biodiversity using GIS  (Erasmus AMU-PIE system)
 • Skaning laserowy (przedmiot realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)

Laboratorium prowadzi również cykle szkoleń i szkół terenowych dla studentów i pracowników Wydziału Biologii. Należą do nich między innymi:

 • Wiosenna Szkoła GIS dla przyrodników w Gołąbkach koło Trzemeszna (7 edycji w latach 2012-2019)
 • Letnia Szkoła Hydrologiczna w Wągrowcu (udział w części analitycznej)
 • GIS dla Zielonych – warsztaty z podstaw GIS dla studentów i pracowników współprowadzone przez studentów z Sekcji BioGIS KNP UAM
 • Wykorzystanie drona w monitorowaniu zmian fenologicznych roślin – warsztaty dla studentów
 • Szkolenia GIS/Teledetekcja współprowadzone z Esri Polska
 • Warsztaty GIS dla nauczycieli we współpracy z ODN Poznań
 • Warsztaty „GIS dla Botaników” w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Botanicznym
 • Warsztaty LiDAR w Słowińskim Parku Narodowym dla studentów w ramach projektu CEEPUS
 • Warsztaty GIS/Teledetekcja prowadzone w ramach konferencji Forum BioGIS (7 edycji)