Forum BioGIS

                  12               

                                         współorganizatorzy            partner technologiczny

                      

 2222

VI Forum BioGIS - System Informacji Przestrzennej

w badaniach różnorodności biologicznej

Narzędzia GIS i źródła danych w modelowaniu

 rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników grzybów

 

Poznań, 3 czerwca 2017 r.

System Informacji Przestrzennej (GIS) składający się z narzędzi komputerowych oraz cyfrowych danych przestrzennych stanowi doskonałą platformę do prowadzenia badań wielu zjawisk zachodzących na podstawowych poziomach różnorodności biotycznej. Coraz częściej wykorzystywany jest także w aerobiologii - dziedzinie rozwijającej się bardzo dynamicznie ze względu na coraz większy odsetek ludzi wrażliwych na czynniki alergiczne. Aktualnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, choroby alergiczne dotykają setek milionów osób na całym świecie. Wśród głównych przyczyn alergii wymienia się obecne w powietrzu zarodniki grzybów i ziarna pyłku. W związku z tym coraz większą uwagę zwraca się na szczegółową identyfikację źródeł pylenia, szacowanie wielkości produkcji pyłku, a także poznanie kierunków rozprzestrzeniania się ziarn pyłku i zarodników w ramach dalekiego transportu. W realizacji tych badań  wykorzystywane jest środowisko geoinformacyjne. Aby ułatwić wdrożenie metod badawczych opartych o narzędzia GIS, organizatorzy tegorocznej edycji Forum położyli nacisk na praktyczny charakter wydarzenia. W ramach Forum przewidziano dwa 5-godzinne warsztaty komputerowe, które skupione będą wokół:

- źródeł danych przestrzennych (m. in. dane LiDAR, obrazy lotnicze/satelitarne, Leśna Mapa  Numeryczna, Baza Danych Obiektów Topograficznych) i metod ich opracowywania na potrzeby badań aerobiologicznych;

- wykorzystania narzędzi GIS w modelowaniu rozprzestrzeniania ziarn pyłku.

 

Dodatkowo, dla wszystkich uczestników VI Forum BioGIS istnieje możliwość udziału w Sympozjum Aerobiologicznym, które odbędzie się 2 czerwca na Wydziale Biologii UAM. W ramach tego Sympozjum zaplanowano referaty, których wysłuchanie ułatwi zrozumienie przedmiotu badań uczestnikom warsztatów komputerowych organizowanych w ramach VI Forum BioGIS. Referaty sesji popołudniowej Sympozjum zatytułowanej AEROBIOLOGIA PRZESTRZENNA dotyczyć będą takich zagadnień jak: wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS) w badaniach aerobiologicznych, modelowanie przebiegu sezonów pyłkowych i zarodnikowych oraz fenologii kwitnienia, dyspersja zanieczyszczeń powietrza, ziarn pyłku i zarodników grzybów, daleki transport, źródła numerycznych danych przestrzennych.

 

UWAGA!!! Ostateczny termin rejestracji przedłużony do  30 kwietnia 2017 r.


Zapisy do udziału w VI Forum BioGIS i Sympozjum Aerobiologicznym - rejestracja on-line:

 

https://goo.gl/forms/TsGNrST709Uqdl4t2


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.