GIS Day 2021 już za kilka dni

GIS Day to coroczne międzynarodowe święto użytkowników systemów informacji geograficznej (GIS). Wydarzenie zrzesza studentów, naukowców, uczniów, pasjonatów GIS, przedsiębiorców wdrażających GIS w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki. Celem GIS Day jest popularyzacja oraz rozszerzenie wiedzy na temat systemów informacji geograficznej i wykorzystania ich w różnych dziedzinach nauki i technologiach informacyjnych oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia tych systemów w działaniach administracyjno-społecznych i gospodarczych.

Tegoroczny GIS Day (17-18 listopada) będzie wyjątkowy z dwóch powodów:

  1. Po raz pierwszy GIS Day jest organizowany we współpracy kilku poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Urząd Statystyczny w Poznaniu, Wielkopolski Park Narodowy oraz lokalne firmy związane z GIS-em. Stąd honorowy patronat nad GIS Day 2021 objęli wspólnie prof. dr. hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Tegoroczne wydarzenie GIS Day 2021 odbędzie się w wersji zdalnej – prelekcje zaproszonych gości oraz warsztaty będą transmitowane na żywo na platformie MS Teams oraz YouTube w dniach 17-18 listopada 2021 r.

Bieżące informacje o GIS Day Poznań 2021 można obserwować na stronie http://gisday.amu.edu.pl/, na Facebooku: https://www.facebook.com/GISdayPoznan/ oraz https://www.facebook.com/events/1577822419253272/.

PROGRAM

https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/272551/Program-konferencji-GIS-Day-Poznan-2021.pdf

LINK DO GIS DAY NA ŻYWO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alsV5igDftHUMJ44wgUaa_iMKPQ0BuVbrLS1M24y59Pg1%40thread.tacv2/1636492919911?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22da8a8e86-5f82-409f-97eb-1ea824370c44%22%7d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *