GIS Day 2021 już za kilka dni

GIS Day to coroczne międzynarodowe święto użytkowników systemów informacji geograficznej (GIS). Wydarzenie zrzesza studentów, naukowców, uczniów, pasjonatów GIS, przedsiębiorców wdrażających GIS w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki. Celem GIS Day jest popularyzacja oraz rozszerzenie wiedzy na temat systemów informacji geograficznej i wykorzystania ich w różnych dziedzinach nauki i technologiach informacyjnych oraz uświadomienie społeczeństwu znaczenia tych systemów w działaniach administracyjno-społecznych i gospodarczych.

Tegoroczny GIS Day (17-18 listopada) będzie wyjątkowy z dwóch powodów:

  1. Po raz pierwszy GIS Day jest organizowany we współpracy kilku poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Urząd Statystyczny w Poznaniu, Wielkopolski Park Narodowy oraz lokalne firmy związane z GIS-em. Stąd honorowy patronat nad GIS Day 2021 objęli wspólnie prof. dr. hab. Bogumiła Kaniewska – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Tegoroczne wydarzenie GIS Day 2021 odbędzie się w wersji zdalnej – prelekcje zaproszonych gości oraz warsztaty będą transmitowane na żywo na platformie MS Teams oraz YouTube w dniach 17-18 listopada 2021 r.

Bieżące informacje o GIS Day Poznań 2021 można obserwować na stronie http://gisday.amu.edu.pl/, na Facebooku: https://www.facebook.com/GISdayPoznan/ oraz https://www.facebook.com/events/1577822419253272/.

PROGRAM

https://wngig.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/272551/Program-konferencji-GIS-Day-Poznan-2021.pdf

LINK DO GIS DAY NA ŻYWO

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alsV5igDftHUMJ44wgUaa_iMKPQ0BuVbrLS1M24y59Pg1%40thread.tacv2/1636492919911?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22da8a8e86-5f82-409f-97eb-1ea824370c44%22%7d

Nauka obywatelska: Akcja ‚Nie-boska ambrozja’

W dniach 8-25 września br. przeprowadzona zostanie akcja społeczna pod nazwą ‚Nie-boska ambrozja’. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie mapy występowania roślin alergennych z rodzaju ambrozja (Ambrosia sp.) w Poznaniu oraz przygotowanie raportu o zagrożeniu alergologicznym, którego źródłem są ziarna pyłku wytwarzane przez ambrozję.

Przedsięwzięcie obejmuje trzy etapy:

– Webinarium pt. ‚Nie-boska ambrozja w Poznaniu: razem tworzymy mapę występowania najbardziej alergennej rośliny świata’; 8 września br. o godz. 16.00. Link do webinarium: link

– Poszukiwanie i kartowanie stanowisk ambrozji w Poznaniu z udziałem społeczeństwa, przy wykorzystaniu systemu AMUNATCOLL IT; 9-25 września br. Bliższe informacje na temat tej akcji można znaleźć na stronie AMUNATCOLL: link

– Przedstawienie Władzom m. Poznania rekomendacji dotyczących ograniczenia zagrożenia alergologicznego powodowanego przez ambrozję; 30 września br.

Zapraszamy do aktywnego udziału w akcji – B. Jackowiak, Ł. Grewling i M. Nowak

Aplikacja mobilna AMUNATCOLL – GIS dla przyrodnika

W ramach wydarzenia #BioPiknikOnline, organizowanego z okazji 100-lecia Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sekcja Biogis KNP UAM zaprezentowała jak łatwo i przyjemnie można zbierać obserwacje przyrodnicze w terenie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej AMUNATCOLL, która powstała w ramach grantu „AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Studenci z Sekcji BioGIS przygotowali klip prezentujący wykorzystanie aplikacji mobilnej AMUNATCOLL, który jest dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=G4-EWSizbxc

Studenci z Sekcji BioGIS KNP laureatami konkursu Study&Research

Miło nam poinformować, że grupa studentów z Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników w składzie Kacper Sobieraj, Alicja Czerniak, Marta Dalc, Artur Nalej i Natalia Zając, otrzymała grant na realizację projektu badawczego w ramach III edycji konkursu Study&Research w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM. Projekt badawczy realizowany jest pod tytułem „Fuzja danych pozyskiwanych z drona i sztucznego satelity – zdalna detekcja zmian zachodzących w roślinności”.

Udział Sekcji BioGIS KNP w konferencji geomatycznej

W dniach 26 – 27 marca 2021 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się w trybie zdalnym I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geomatyka w Aktywności Studenckich Kół Naukowych”. W ramach Konferencji, studenci – członkowie Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM przygotowali i zaprezentowali poster pt.: „Czy parametry koron drzew określone na podstawie danych LiDAR są nową zmienną wyjaśniającą lokalne stężenie ziaren pyłku brzozy (Betula sp.)?

Trójwymiarowe dane przestrzenne – LiDAR a drzewa w mieście

Zapraszamy Każdą i Każdego z Was na warsztaty wprowadzające do danych przestrzennych LiDAR, które przedstawiają świat w trójwymiarze.

Podczas warsztatów będzie można samodzielnie pobrać, obejrzeć takie dane i je zwizualizować, a także samemu spróbować je przetwarzać w celu wykonania projektu, jaki sekcja Koła Naukowego Przyrodników, BioGIS zaplanowała na rok 2021, czyli badaniu zarządzania drzewostanem w ciągu ostatnich 10 lat w Poznaniu. Projekt ma na celu między innymi zdalnie odnaleźć najwyższe drzewa w Poznaniu, a później zweryfikować w terenie, czy znalezione drzewa ciągle rosną. Zgłoszenia proszę kierować do kierownika sekcji BioGIS, Kacpra Sobieraja (kacsob1@st.amu.edu.pl).

Przewidywany termin warsztatów to początek marca, natomiast dokładnie uzgodnimy termin, gdy będziemy już znać listę wszystkich uczestników (na zgłoszenia dajemy czas do 15 lutego 2021).

Licencja ArcGIS na Wydziale Biologii UAM

Od 1 lutego 2021 r. Wydziałowe Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych prowadzi dystrybucję rocznej licencji ArcGIS i ArcGIS Pro na Wydziale Biologii UAM. Osobą odpowiedzialną za oprogramowanie jest Maciej Nowak, natomiast za dystrybucję kluczy licencyjnych Katarzyna Słupecka katarzyna.slupecka@amu.edu.pl, do której należy wysyłać zapotrzebowanie na oprogramowanie. Warunki licencji upoważniają pracowników i studentów Wydziału Biologii do pobierania kluczy instalacyjnych zarówno na komputery służbowe oraz prywatne. Zapraszamy do korzystania z pakietu ArcGIS.