AMUNATCOLL IT na platformie edukacyjnej Navoica

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z kursu online umożliwiającego zdobycie umiejętności obsługi bazy AMUNATCOLL IT i narzędzi online do analiz danych. Kurs jest dostępny na platformie edukacyjnej Navoica pod adresem:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+LBIP_1+E1_2023/about
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z bazą okazów i obserwacji terenowych roślin, zwierząt i grzybów pochodzących z kolekcji przechowywanych na Wydziale Biologii UAM. Baza ta stanowi źródło dostępu do unikatowych zbiorów przyrodniczych, gdzie fizyczne zbiory, dostępne dotychczas wyłącznie na Wydziale Biologii UAM, zostały zeskanowane i udostępnione w formie cyfrowej. Ponadto, uczestnicy kursu dowiedzą się jakich narzędzi użyć do analizy przestrzennej czy statystycznej i jak skorzystać z aplikacji mobilnej do zbierania danych w terenie, współpracującej z systemem AMUNATCOLL IT.

Kurs powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt pod nazwą: „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków” ma na celu upowszechnienie wiedzy o bazie zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii UAM (https://amunatcoll.pl) i umiejętności korzystania z niej w edukacji, nauce i ochronie przyrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *