Dofinansowanie z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków”.

W wyniku konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nasze Laboratorium uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt pod nazwą: „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków” ma na celu upowszechnienie wiedzy o bazie zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii UAM (https://amunatcoll.pl/) i umiejętności korzystania z niej w edukacji, nauce i ochronie przyrody. Przedsięwzięcie jest ściśle związane z tematyką tegorocznego, VIII Forum BioGIS (https://forumbiogis.amu.edu.pl/), podczas którego nastąpi jego podsumowanie.

Działania projektowe polegają na realizacji dwóch zasadniczych zadań:

1. Cykl warsztatów komputerowych i terenowych opartych o narzędzia AMUNATCOLL IT dla uczniów, studentów, pracowników ochrony przyrody i pasjonatów.  

2. Przygotowanie publikacji stanowiącej przewodnik do pracy z historycznymi danymi przyrodniczymi w połączeniu z narzędziami mobilnymi i portalem internetowym.

Budżet projektu: 26 700 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu 12 120 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *