Studenci z Sekcji BioGIS KNP laureatami konkursu Study&Research

Miło nam poinformować, że grupa studentów z Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników w składzie Kacper Sobieraj, Alicja Czerniak, Marta Dalc, Artur Nalej i Natalia Zając, otrzymała grant na realizację projektu badawczego w ramach III edycji konkursu Study&Research w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UAM. Projekt badawczy realizowany jest pod tytułem „Fuzja danych pozyskiwanych z drona i sztucznego satelity – zdalna detekcja zmian zachodzących w roślinności”.

Udział Sekcji BioGIS KNP w konferencji geomatycznej

W dniach 26 – 27 marca 2021 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbyła się w trybie zdalnym I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geomatyka w Aktywności Studenckich Kół Naukowych”. W ramach Konferencji, studenci – członkowie Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM przygotowali i zaprezentowali poster pt.: „Czy parametry koron drzew określone na podstawie danych LiDAR są nową zmienną wyjaśniającą lokalne stężenie ziaren pyłku brzozy (Betula sp.)?

Trójwymiarowe dane przestrzenne – LiDAR a drzewa w mieście

Zapraszamy Każdą i Każdego z Was na warsztaty wprowadzające do danych przestrzennych LiDAR, które przedstawiają świat w trójwymiarze.

Podczas warsztatów będzie można samodzielnie pobrać, obejrzeć takie dane i je zwizualizować, a także samemu spróbować je przetwarzać w celu wykonania projektu, jaki sekcja Koła Naukowego Przyrodników, BioGIS zaplanowała na rok 2021, czyli badaniu zarządzania drzewostanem w ciągu ostatnich 10 lat w Poznaniu. Projekt ma na celu między innymi zdalnie odnaleźć najwyższe drzewa w Poznaniu, a później zweryfikować w terenie, czy znalezione drzewa ciągle rosną. Zgłoszenia proszę kierować do kierownika sekcji BioGIS, Kacpra Sobieraja (kacsob1@st.amu.edu.pl).

Przewidywany termin warsztatów to początek marca, natomiast dokładnie uzgodnimy termin, gdy będziemy już znać listę wszystkich uczestników (na zgłoszenia dajemy czas do 15 lutego 2021).

Licencja ArcGIS na Wydziale Biologii UAM

Od 1 lutego 2021 r. Wydziałowe Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych prowadzi dystrybucję rocznej licencji ArcGIS i ArcGIS Pro na Wydziale Biologii UAM. Osobą odpowiedzialną za oprogramowanie jest Maciej Nowak, natomiast za dystrybucję kluczy licencyjnych Katarzyna Słupecka katarzyna.slupecka@amu.edu.pl, do której należy wysyłać zapotrzebowanie na oprogramowanie. Warunki licencji upoważniają pracowników i studentów Wydziału Biologii do pobierania kluczy instalacyjnych zarówno na komputery służbowe oraz prywatne. Zapraszamy do korzystania z pakietu ArcGIS.